Policies

 

Miljöpolicy

Junger & Schild strävar efter att anpassa sig till kretsloppssamhället genom att erbjuda produkter och utföra servicearbeten, som så långt som möjligt tar hänsyn till både människa och miljö. Vi följer miljö- och arbetsmiljölagar och föreskrifter Vi skall använda material, maskiner och utrustning som ger minsta möjliga påverkan på miljön Vi skall sträva efter att ha full kontroll över källsortering av det avfall, som genereras i företaget Vi skall använda vår erfarenhet och kunskap för att som rådgivare ge våra kunder de miljö- och kvalitetsmässigt bästa produkter och service som finns på marknaden Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av miljöarbetet

 

Kvalitetspolicy

 AB Junger & Schild sätter kunden i centrum och strävar efter att leverera produkter och tjänster med rätt och jämn kvalitet, i rätt tid och till avtalade villkor. Verksamheten skall präglas av hög kompetens och professionellt uppträdande vid kontakt med kunder och leverantörer. Kvaliteten på produkter och tjänster skall starkt bidra till kundernas motiv att välja AB Junger & Schild som leverantör. Personalen inom hela verksamheten verkar för att uppfylla kundkrav och för ständiga förbättringar mot alla intressenter.