Nyheter


2018-01 ISO 9001:2015, certifikatet finns här.

2016-10 ISO 9001:2008, certifikatet finns här.


2014-10 Vår leverantör IKS Klingelnberg GmbH kommer att byta namn till TKM Gmbh. TKM står för The Knife Makers. Anledning till namnbytet är att idag är det två ägare av koncernen; familjen Klingelnberg och Vd Thomas Meyer. Thomas Meyer kommer successivt ta över mer och mer av aktierna fram till 2020. Därför byter man namn nu på företaget från 1 oktober 2014.

Brev från Thomas Meyer, CEO TKM Group kan du se här.

cid:image001.jpg@01CFD3FC.DC369E202014-05 Det nyaste ISO 9001:2008, certifikatet kan du se här


 2013-09 Ny stor investering är nu klar. Investering av ytterligare en Cirkelslip Göckel RB5. Investeringen omfattar även en ombyggnation av befintlig rakslip Göckel G50 eltrob och en cirkelslip Göckel R5. Alla investeringar kring slipmaskinerna är beräknade att vara installerade och klara mars 2014. Dessa investeringar kommer att öka vår produktivitet och flexibilitet markant. Se bild:

Överenskommelse mellan Robert Geibel Göckel Machinery GmbH samt Robert Pehrsson AB Junger & Schild.

 

2013-01. Under några år har IKS Klingelnberg utvecklat en egen knivhållare (Knivsystem) som vi nu kan börja lansera. Läs mer om knivhållaren under produkter samt under broschyrer.  

 

 2012-12. Vi säger upp avtalet och samarbetet med TTT Technology Oy. Vi har introducerat deras flissystem till massa tillverkarna i Sverige men vi har kommit fram till att vi ser ingen framtid med TTT produkt sortiment. Dessutom dyker det upp önskemål från de svenska kunderna på dessa produkter så kan vi ta dessa produkter ifrån IKS Klingelnberg i Tyskland.

 

Soliditet 2012

2012-08 Vi har per dagens datum 10 augusti 2012 rating AAA (Högsta kreditvärdighet) i Soliditets kreditvärdighetssystem. Certifikatet kan Du se här samt läsa mer om AAA Soliditet genom att klicka på AAA-loggan:

 

2012-01 Vi ser framemot ett bra fortsatt bra och utvecklande samarbete under 2012 med alla våra kunder i Sverige.

2012-01 Vi utvidgar våra tursystem och byten namn på dem för att bättre kunna serva våra TCC kunder. Nya turerna är Norra turen, Östra turen, Västra turen och Södra turen. Vi kör även efter kundernas behov, dessa 4 turer är endast våra fasta turer. Se våra fasta turer under rubriken turer.

 

2011-12 Transbortbilen byts ut till en ny större bil för att klara av längre och tyngre knivar än vad vi klarar i dag. Bilen är även mer miljöanpassad än den vi har.

 

2011-11 Installation av ytterligare en Göckel slipmaskin för slipning av cirkulära knivar.

 

2010-12 Från 2011-01-01 så byter vi postadress från Box 14 74521 Enköping till Kvartsgatan 10, 749 40 Enköping. Leveransadressen är oförändrad och är samma som postadressen.

 

2010-11 Vi är nu certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008, certifikatet gäller från 2010-11-24. Certifikatet kan Du se här.

 

2010-10 Vi introducerar ett helhetskoncept tillsammans med TTT Technology i Finland till den svenska massaindustrin. Konceptet innehåller allt från huggknivar, motstål, motknivar, förslitningsplåtar, service samt 24 timmars jourverksamhet. Broschyrer finns att ladda ner under brochyrer: papper & massaindustrin samt träindustrin. TTT i Finland ingår i IKS Klingelnberg koncernen.

2010-03 Invigning av det  nyrenoverade kontoret och konferensrummet.

2009-11 AB Junger & Schild har blivit utsedda till Gasellföretag enligt Dagens industri. Gasellundersökningen är Sveriges största kartläggning av snabbväxande och lönsamma företag. Läs gärna mer på www.di.se/gasell. Här kan Du se vårt Gaselldiplom!

2009-11 Arbetet inleds med kvalitet och miljö certifiering. Målet är att vara kvalitets certifierade under 2010.

2009-09 Hålslipmaskinen uppgraderas för att kunna garantera kundernas toleranskrav på deras produkter.

2009-06 Vi säger upp avtalet och samarbetet med Rolf Meyer GmbH, som vi har arbetat med i 12 år. Vi ser ingen framtid med Rolf Meyers produktsortiment.

2009-03 Ny truck köps in för att möta det större behovet av interna transporter pga volymökningen i verksamheten.

2008-11 Alla våra tjänstebilar byts ut till miljöbilar.

2008-07 Installation av en ny rundlipmaskin för att möta det ökande behovet av service till stålindustrin.

2008-05-19 Investering av en ny rakslip görs för att erbjuda våra kunder rakslipning av knivar upp till 5 meter. Installation äger rum i juni 2008.

2008-05-16 En ny större transportbil köps in. För att vi skall kunna erbjuda våra TCC kunder logistik även av mycket långa och tunga knivar.

2008-05-01 Lars Pehrsson lämnar över som VD till Robert Pehrsson. Lars Pehrsson kommer att arbeta vidare inom företaget med försäljning.

2007-07-01 Vi blir auktoriserad slipstation åt IKS Klingelnberg i Sverige och Norge.

2007-07-01 blir Junger & Schild representant för IKS Klingelnberg Groups produkter till metall- och stålindustrin. AB Junger & Schild erbjuder nu ett komplett koncept av produkter, slip- och rekonditioneringsservice samt teknisk support till industrin vilket ligger i linje med IKS framtida strategi.

2007-05-15 reportage om AB Junger & Schild i Enköpings Posten:

ep070519s01.pdf                 ep070519s06.pdf

2006-09-01 Vi tar över representationen av Gudho Carb produktsortiment.

2005-09-19 IKS Klingelnberg GmbH gruppen köper det finska företaget TTT Technology OY AB med 170 anställda. TTT är specialister på produkter till träindustrin. Det i sin tur stärker vårt produktsortiment till den svenska marknaden.

2005-09-01 Vår egna transportbil köps in, denna körs nu efter våra rutter runt om i sverige. Bilen är en del i vårt koncepttänkande; TCC, Total Cutting Concept.

2004-05-03 Vi kör igång TCC Konceptet fullt ut med våra kunder. Läs mer under TCC Koncept.

2004-03-01 Vi blir en auktoriserad slipstation åt Asko B.V för hela Skandinavien.

2004-02-16 Hela vår verksamhet, kontoret, fabriken, lagret och slipservicen flyttar in i våra nyrenoverade lokaler på Kvartsgatan 10, 745 40  Enköping.

2004-01-15 Vi blir general agenter för IKS Klingelnberg GmbH`s produkter i Sverige.

2003-08-31 Kontoret på Ulvsundavägen 106, 161 11  Bromma flyttar till Munksundstorg 745 36 Enköping.

2003-07-18 Ihopslagning av AB Junger & Junger och Schild Verktyg AB. Nytt namn blir AB Junger & Schild.